Νομική Επικαιρότητα

Νόμος 4790/2021 Άρθρο 1 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19…» (ΦΕΚ 48/Α/2.4.2021) [κλικ στην σελίδα ΑΡΘΡΑ] ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Νόμος 4771/2021 – ΦΕΚ 16/Α/1-2-2021 Άρθρο 43 1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) τροποποιείται ως ακολούθως:Συνεχίστε να διαβάζετε «Νομική Επικαιρότητα».